20:2 - یکشنبه ۱ فروردین۱۳۸۹ // نویسنده: میلاد زنگنه

 

اکنون که  شماره ی هیجده سایت ادبی" نو رهان " پیش روی شماست

به خود می بالیم که توانستیم در همین مجال اندک تا حدودی

مورد عنایت اهالی قلم قرار بگیریم .

به کاستی های خود اذعان داریم و برای هر چه پربارتر شدن

" نو رهان "دست شما را برای همکاری می فشاریم .

 

نو رهان بر گستره جهان مجازی ، فرصتی ست که از ادبیات

براي ادبیات و با ادبیات می گوید.

تجربه و نو آوری را ارج می نهد و به تکثر باور دارد

و بر این نیز معتقد است که نو آوری جز با شناخت سنت ممکن نیست

نورهان پنجر ه ای ست گشوده ، به افق های زیبا شناسانه شعر و

داستان که در روز گار ابر آلود مهجوری اهالي ادب رنگین کمانی آرزو

می کند.

چشم به راه نورهانی که شما باشید هستیم .

در پايان صميمانه از هر گونه پیشنهاد و انتقاد جهت ارتقا سطح کیفی

سایت استقبال می کنیم


شماره ی هیجده سایت ادبی نورهان منتشر شدnow.rahan@yahoo.com


www.nowrahan.com

نشر الکترونیک نورهان منتشر کرد

مجموعه شعر آفتابه شاد
اثر محمدرضا طاهرنسب

مجموعه شعر فرم داخلی شنوایی
اثر علی فتحی مقدم
 
 مجموعه شعر فخرالدین سعیدی


مجموعه شعر حافظ بیا از کلاس فارسی غیبت کنیم
اثر رضا بختیاری اصل

 
آخرین مطالب

» ( یکشنبه ۱ فروردین۱۳۸۹ )