زنجیره ی بلورین صدا

شعر و ادبیات

 

اکنون که  شماره ی شانزده سایت ادبی" نو رهان " پیش روی شماست

به خود می بالیم که توانستیم در همین مجال اندک تا حدودی

مورد عنایت اهالی قلم قرار بگیریم .

به کاستی های خود اذعان داریم و برای هر چه پربارتر شدن

" نو رهان "دست شما را برای همکاری می فشاریم .

 

نو رهان بر گستره جهان مجازی ، فرصتی ست که از ادبیات

براي ادبیات و با ادبیات می گوید.

تجربه و نو آوری را ارج می نهد و به تکثر باور دارد

و بر این نیز معتقد است که نو آوری جز با شناخت سنت ممکن نیست

نورهان پنجر ه ای ست گشوده ، به افق های زیبا شناسانه شعر و

داستان که در روز گار ابر آلود مهجوری اهالي ادب رنگین کمانی آرزو

می کند.

چشم به راه نورهانی که شما باشید هستیم .

در پايان صميمانه از هر گونه پیشنهاد و انتقاد جهت ارتقا سطح کیفی

سایت استقبال می کنیم


شماره ی شانزده سایت ادبی نورهان منتشر شدnow.rahan@yahoo.com


www.nowrahan.com

نشر الکترونیک نورهان منتشر کرد

مجموعه شعر آفتابه شاد
اثر محمدرضا طاهرنسب

مجموعه شعر فرم داخلی شنوایی
اثر علی فتحی مقدم

و مجموعه شعر فخرالدین سعیدی

مجموعه شعر حافظ بیا از کلاس فارسی غیبت کنیم
اثر رضا بختیاری اصل

 

نوشته شده در یکشنبه 1 فروردین1389ساعت 20:2 توسط میلاد زنگنه| |

Design By : Night Melody